Folkhav vs. havfolk

Ofta ställs stad och land emot varandra. Är det ett motsatsförhållande hugget i sten? Som utvecklingschef i en liten ö-kommun … Mer

Det mänskliga kapitalet

Nuförtiden slåss städer om att vara attraktiva och locka till inflyttning, alla tävlar om vem som ökar mest i invånarantal. … Mer

Fuck Åmål, Tenk Træna

Sedan 1 feb 2015 har halva urbanisten flyttat från staden til landet, från Sverige til Norge. Det innebär att såväl urbana … Mer