Folkhav vs. havfolk

Ofta ställs stad och land emot varandra. Är det ett motsatsförhållande hugget i sten? Som utvecklingschef i en liten ö-kommun…

Det mänskliga kapitalet

Nuförtiden slåss städer om att vara attraktiva och locka till inflyttning, alla tävlar om vem som ökar mest i invånarantal.…

Fuck Åmål, Tenk Træna

Sedan 1 feb 2015 har halva urbanisten flyttat från staden til landet, från Sverige til Norge. Det innebär att såväl urbana…

Colombia, trafik och trikåer

KROPPEN ERÖVRAR STADEN Publicerad 1 juni 2014 i tidskriften STAD. Läs hela artikeln här. I städer rör det sig konstant. I…