Det mänskliga kapitalet

Nuförtiden slåss städer om att vara attraktiva och locka till inflyttning, alla tävlar om vem som ökar mest i invånarantal. … Mer